Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

silentdreamer
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapozakontrola pozakontrola
silentdreamer
6803 6695 500
Reposted fromrisky risky viaforelsket forelsket

July 08 2015

silentdreamer
-Pamiętasz sytuację z dzisiaj jak udawaliśmy w sklepie, że się poznaliśmy?
-no pewnie!
-Wiesz co wtedy pomyślałem?
-co?
-Spróbowałem się serio wczuć w tę sytuację i się wczułem, i zrozumiałem, że całe moje, czasami chujowe i nic nie warte życie marzyłem konkretnie o Tobie...
— .......
Reposted bywruchujednostajniepopierdolonymwyyimaginowanehistoriemiodzio-headsbangbangjustjustjustincompletazuzajearbuzaonlyhopeonlyhopeajrichybayochimuanastasieSuckMyDickmyhoney
silentdreamer
"i czekasz, i czekasz... a potem i tak się zawodzisz"-powiedziało mu życie
silentdreamer
silentdreamer
9689 8096
Reposted fromSkydelan Skydelan

July 07 2015

silentdreamer
silentdreamer
A kiedy przyjdzie także po mnie,
Zegarmistrz Światła purpurowy,
by mi zabełtać błękit w głowie,
To będę jasny i gotowy.

Spłyną przeze mnie dni na przestrzał,
Zgasną podłogi i powietrza,
Na wszystko jeszcze raz popatrzę,
I pójdę, nie wiem gdzie – na zawsze.
— Tadeusz Woźniak - Zegarmistrz Światła
Reposted bymangekyoukaateeblackheartgirlmyinstantneedpersona-non-gratahormezaviolethillekatierinaolczimusial
silentdreamer
silentdreamer
Reposted fromkanusia kanusia viaSkydelan Skydelan
silentdreamer
8164 a705 500
silentdreamer
I’m like the dead sea | via tumblr
8347 5783
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaApch Apch
silentdreamer
Play fullscreen
wspomnienie z dzisiejszego dnia...
silentdreamer
8950 152a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadearprudence dearprudence
silentdreamer

July 06 2015

silentdreamer
silentdreamer
6333 8b17 500
Reposted fromhermina hermina viaforelsket forelsket
silentdreamer
7528 4f34
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaforelsket forelsket
silentdreamer
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong via17november 17november
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl